วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

EUR/USD

 TF MonthTF DayTF 4hTF 1h (Scenario 1)


TF 1h (Scenario 2)TF 1h : มีความเป็นไปได้ 2 Scenario คือ

Scenario ที่ 1
ขา C สีส้มอ่อนเป็น Non standard small x wave ราคากำลังฟอร์มตัวเป็น xราคาจะเป็นขาลงต่อ

Scenario ที่ 2
ราคาจบ b สีส้มอ่อนแล้ว กำลังเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้น และเป็น Effect ของ Truncadted zigzag
ของ Non standard small x wave ชุดที่ 2 สีเหลือง ราคาจะเป็นขาขึ้่น

TF 15m


       EUR/USD

 TF Month TF Day TF 4h TF 1h (Scenario 1) TF 1h (Scenario 2) TF 1h : มีความเป็นไปได้ 2 Scenario คือ Scenario ที่ 1 ขา C สีส้มอ่อนเป็น Non st...